Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Από την « πίσω πόρτα » η ΕΣΕΕ τάσσεται υπέρ της διευρυμένης λειτουργίας των καταστημάτων και τις Κυριακές!

 Με πολιτικό ελιγμό,ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των αυτοαπασχολούμενων μικρεμπόρων   η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ζητά  να αποσυρθεί η διάταξη για την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές ...ενώ από την πίσω πόρτα τάσσεται υπέρ της διευρυμένης λειτουργίας καταστημάτων σε τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές αλλά και για όσα βρίσκονται σε λιμενικές ζώνες,όπως είναι τα καταστήματα της πόλης του Κιάτου...  
Στην επιστολή της η ΕΣΕΕ επαναλαμβάνει την "αντίθεσή της "  για την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές...Ωστόσο καλεί το υπουργείο να αξιοποιήσει το ισχύον άρθρο 42 ν. 1892/1990 που αφορά στις τουριστικές περιοχές, και να το επεκτείνει στις παραθεριστικές περιοχές και τις λιμενικές ζώνες.
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι, με απόφαση του οικείου νομάρχη(σήμερα του αντιπεριφερειάρχη) μπορεί να επιτρέπεται η επέκταση του ωραρίου τις καθημερινές και η λειτουργία την Κυριακή καθώς και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι.
Ειδική αναφορά η ΕΣΕΕ κάνει και στην πρόσφατη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου με την οποία επιτρέπεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα η επέκταση του ωραρίου και το άνοιγμα τις Κυριακές συγκεκριμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε ένα καθαρά τουριστικό νομό.