Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων κατά του Σχεδίου νόμου του «Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης».

Ψήφισμα κατά του Σχεδίου νόμου του «Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης».


Ανάμεσα στις πολλές ρυθμίσεις του νέου ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης, που κατατέθηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής και πρόκειται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα κώδικα δήμων και κοινοτήτων, υπάρχει μια που αποτελεί τορπίλη στις αρμοδιότητες των δήμων, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα των δήμων στη διαχείριση των απορριμμάτων περιορίζεται στη συλλογή και στη μεταφορά στερεών αποβλήτων, όταν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τους αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: «διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.)».
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιχειρείται
  1. αφ’ ενός να «απονομιμοποιηθούν» οι δήμοι που επιδιώκουν  τη μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων, με πολιτικές διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, μοντέλο, το οποίο  εξασφαλίζει τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, το χαμηλότερο κόστος, τις περισσότερες θέσεις εργασίας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών.
  2. Αφ ετέρου δε να διευκολυνθούν τα σχέδια  πλήρους ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων ,τα οποία, με την εκχώρηση σε ιδιώτες μέρους της «παραδοσιακής» δραστηριότητας των δήμων, θα έχουν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των δημοτικών τελών.
Μια τέτοια προοπτική βρίσκει το Δήμο μας αντίθετο, ο οποίος από χρόνια δια των εκπροσώπων του έχει ομόφωνα ταχθεί υπέρ μικρής κλίμακας διαχείρισης των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή και εφαρμογή της ανακύκλωσης με στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων μας.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την  ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει  το Ψήφισμα Κατά του Σχεδίου νόμου του «Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης»
  2. Η συγκεκριμένη ρύθμιση βρίσκει απέναντι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων  , το οποίο με το παρόν ψήφισμά του στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 30/07/2014 διαμαρτύρεται και  ομόφωνα ζητά από την κυβέρνηση να το αποσύρει,  επαναφέροντας τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις αρμοδιότητες των δήμων, δηλαδή  στους πολίτες.
  3. Η παρούσα απόφαση να  σταλεί  σε κάθε κοινωνικό φορέα (κόματα, αυτοδιοικητικές παρατάξεις, τοπικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς) και πολίτες, από τους οποίους ζητά να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα για την απόσυρση του επίμαχου άρθρου.
Κιάτο 31-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ