Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κομποστοποίηση : Ενημερωτικό άρθρο από τον Όμιλο Ραψωματιώτη

Κομποστοποίηση
γράφει η Γεωτεχνολόγος
 Φωτεινή Ασημακοπούλου 
Στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε κομπόστ για τον εμπλουτισμό του εδάφους, η κομποστοποίηση εξακολουθεί να είναι άγνωστη λέξη. Κομποστοποίηση είναι μία φυσική διαδικασία ( λέγεται έτσι γιατί πραγματοποιείται και στη φύση) κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.
Στην πραγματικότητα, η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ παλιός τρόπος βελτίωσης του χώματος. Σήμερα, επανέρχεται με νέα δυναμική, για την αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος των απορριμμάτων.
Πλεονεκτήματα
  • Μειώνονται τα σκουπίδια που πρέπει να συλλεχθούν.
  • Μειώνονται τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.
  • Μειώνονται οι όγκοι που φτάνουν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής για θάψιμο, με αποτέλεσμα να αντέχουν περισσότερο οι χώροι και να μη χρειάζονται νέοι ανεπιθύμητοι χώροι ταφής.
  • Εξοικονομείται χώρος και χρήματα.
Η κομποστοποίηση δεν παράγει τοξικά αέρια ή καρκινογόνες ουσίες, ούτε τοξικά στερεά κατάλοιπα.
Στην Ελλάδα, η κομποστοποίηση, ανεξάρτητα από το πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων, θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτική. Αφενός, γιατί το έδαφος της χώρας είναι αρκετά φτωχό σε οργανικά στοιχεία και αφετέρου, γιατί το 35% απειλείται με ερημοποίηση. Η λίπανση και η ενίσχυση των χωραφιών γίνεται κατά κύριο λόγο με χημικά προϊόντα που δηλητηριάζουν το περιβάλλον.
Μεγάλη προσπάθεια στο Δήμο Κορινθίων, για την ενημέρωση των επιχειρήσεων στο θέμα της κομποστοποίησης, κάνει ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη, με συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους νέους καφέ κάδους για τη συλλογή των οργανικών απορριμμάτων, όπου σύντομα θα κληθούμε να αποδείξουμε ξανά την ευαισθητοποίηση μας στον περιβαλλοντικό τομέα.