Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Όμιλος Ραψωματιώτη - Δελτίο Τύπου

Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων
Δυνατότητες και Περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης

Με τη συμβολή σπουδαίων ομιλητών και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Καλλιθέα, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και Περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE + “WASP – Tool”».
Επιστημονικά καταρτισμένοι ομιλητές, εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), επιστήμονες από Πανεπιστήμια και εταιρείες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εξέφρασαν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων πρόληψης παραγωγής των αποβλήτων.
Ιδιαίτερα σημαντικές, υπήρξαν οι εισηγήσεις της Καθηγήτριας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, κ. Κάτιας Λαζαρίδη, η οποία αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του ρόλου που ενέχει η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη, καθώς επίσης, της Δρ. Μηχανικού Περιβάλλοντος, Διευθύντριας Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ και εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς, κ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, η οποία εστίασε με τη σειρά της, στα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ε.Ο.Α.Ν. Ιδιαίτερα σημαντικές και αξιόλογες ήταν οι παρουσιάσεις και των 20 ομιλητών. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το ακροατήριο και συζήτηση με τους ομιλητές.
Στα πλαίσια των συζητήσεων εργασίας, το λόγο έλαβε η Γεωτεχνολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος της εταιρείας Ραψωματιώτης Παν. - Ραψωματιώτης Δημ. Ο.Ε., κ. Φωτεινή Ασημακοπούλου, η οποία εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με την επίτευξη των στόχων για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη σημασία ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο επιχειρηματίας στο χώρο της ανακύκλωσης και γενικά της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, κ. Δημήτρης Ραψωματιώτης, ο οποίος δήλωσε ότι «σημαντικότερο όλων είναι η συνεργασία του ΥΠΕΚΑ, των Περιφερειών, των Δήμων και των επιχειρήσεων του χώρου και αυτό αποτελεί το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα, εμείς οι ίδιοι, με τη συνεργασία μας, να κάνουμε έργα και μόνο έτσι θα πείσουμε τους πολίτες να ανταποκριθούν και να συμμετάσχουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα».