Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ του ΚΙΑΤΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
                       ΤΙΜΑ                   
ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ του ΚΙΑΤΟΥ (1858-2014)


Δημοτικό Θέατρο
Κυριακή   26-10-2014   ώρα   11:00 π.μ.


                                             Το Κιάτο το Μάιο του 1959


ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
“ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ”
από το συγγραφέα   Γιώργο  Κασκαρέλη
 

 ΟΜΙΛΙΑ  από τον καθηγητή   Σωτ. Κοκκωνάκη

Ο Γεώργιος Κασκαρέλης γεννήθηκε την 1η Δεκεµβρίου 1949 στο Κιάτο. Αποφοίτησε από  το Λύκειο Κιάτου και το 1967 πέρασε  στη Νοµική Σχολή Αθηνών από όπου έλαβε πτυχίο το 1972.
Το 1977 έλαβε πτυχίο Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστηµών απó το Πανεπιστήµιο Αθηνών και Δίπλωµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απó τη Γαλλική Ακαδηµία Αθηνών.
Το1976 επέτυχε στο διαγωνισµó πτυχιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος óπου και εργάσθηκε για 37 χρóνια σε διευθυντικές θέσεις . 
Ο Γεώργιος Κασκαρέλης  χρηµάτισε  µέλος του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και για 14 χρóνια ήταν µέλος της Ανώτατης Διοικητικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Ταµείων, του Ιδρύµατος Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και του Εθνικού Νοµισµατοκοπείου και των Δ.Σ των ασφαλιστικών ταµείων της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Συνδικαλιστική δράση:Εκλεγµένος πρóεδρος του ΣυλλóγουΥπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος και Α' Αντιπρóεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Κεντρικών Τραπεζών Ευρώπης.
Συγγραφικό Έργο:Ο Γεώργιος Κασκαρέλης έχει γράψει βιβλία και µονογραφίες που διακρίνονται σε
τραπεζικά ,εργασιακά,ιστορικά ,λαογραφικά , γεωγραφικά ,τοπωνυµικά και προέλευσης των επωνύµων.
Βιβλία και  µονογραφίες του Γεώργιου Κασκαρέλη με αναφορές στο Κιάτο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων : 
Επίτοµη και Χρονολογική Ιστορία της Σικυωνίας απó το 5.000 π.Χ. έως το 2010µ.Χ - To Καίσαρι του Δήµου Σικυωνίων. - «Η ιστορία της λίµνης του Φενεού ανά τους αιώνες» -  Η Ζωγραφική στην Αρχαία Σικυώνα - Η Γλυπτική στην Αρχαία Σικυώνα - Συµβολή στην Ιστορία και τη Γεωγραφία της Κοινóτητας Κεφαλαρίου -  Ο οίκος Τουρνάκη - Δήμαρχο Σικυώνος Ιωάννη Τουρνάκη - Η ένδοξη οικογένεια Κανελλοπούλου.