Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Υπενθύμιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Ο Δήμος Σικυωνίων, υπενθυμίζει σε όσους οφειλέτες του επιθυμούν να ενταχθούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-4-2014), ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικών αιτήσεων είναι η 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του ρυθμιζόμενου ποσού και του αριθμού των δόσεων - ο μέγιστος αριθμός των οποίων είναι οι 100 - δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου). Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360135, 2742360138). 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ