Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : Μη σύννομη η σύνθεση της Εταιρείας ΄΄Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων ΄΄

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη συνεδρίαση της 23/9/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκε και το θέμα: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ΄΄Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων ΄΄ (ΔΑΕΚ)».

Πέραν της προσπάθειας που επιχείρησε η δημοτική αρχή να κρατήσειέξω από το ΔΣ των ΔΕΥΑΚ και ΔΑΕΚ τη μείζονα μειοψηφία για λόγους που όλοι μπορούν να φανταστούν, διαπιστώσαμε σαν παράταξη και τα παρακάτω:

Ο εισηγητής αντιδήμαρχος κος Καμπούρης Χαράλαμπος (πρώην δήμαρχος), με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου Χασικίδη Χρήστου (πρώην δήμαρχος) και του σημερινού δημάρχου, αγνοώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπει τη σχετική διαδικασία και παγιδεύοντας τους δημοτικούς συμβούλους, πρότεινε και ψηφίστηκε από τη πλειοψηφία η στελέχωση του 11μελούς διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΕΚ όπως παρακάτω:

1)       Κοντογιώργος Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,
2)       Μουρούτσος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος,
3)       Πιέτρης Κων/νος,  δημότης .
4)       Φαρμάκης Γεώργιος, δημότης.
5)       Περόγαμβρος Μιχαήλ, δημότης.
6)       Τσούμπας Γεώργιος, δημότης.
7)       Παππάς Παύλος, δημότης.
8)       Χρισταρά Αθανασία, δημότισσα.
9)       Λύτρα Κωνσταντίνα, δημότισσα.
10)   Μπόντζος Γεώργιος, εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου.
11)   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 266 του νόμου  3463/2006 περί Κύρωσης του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ αναφέρει ρητά:

«Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.»

Δυστυχώς όπως βλέπει ο απλός Δημότης, η σημερινή δημοτική αρχή των «εμπείρων» αυτοδιοικητικών, εκφράζοντας μέσω του κου Πνευματικού την αφελή (;) άποψη ότι ο δημοτικός σύμβουλος είναι και δημότης, χωρίς να μας εξηγεί βέβαια γιατί ο νομοθέτης όρισε αυτήν την παράγραφο, αφού απέκρυψε τον τίτλο του δημοτικού συμβούλου από τους εκλεγμένους κους Πιέτρη και Φαρμάκη και από τις εκλεγμένες κες Χρισταρά και Λύτρα, δημιούργησε ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των δημοτών.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ αρνείται να κάνει έστω και ένσταση σε αυτήν την ανεκδιήγητη και εξώφθαλμα παράνομη απόφαση και ζητά:

1.Την παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τους Ελληνικούς Νόμους.

2.Την ακύρωση της απόφασης από το αρμόδιο όργανο που την ελέγχει ως προς τη νομιμότητα της.

3.Την επανάληψη της διαδικασίας και τον ορισμό των μελών που δεν είναι αιρετοί μέσα από δημόσια κλήρωση, ώστε να επιτευχθεί η αντικειμενικότητα και η μέγιστη διαφάνεια στο συγκεκριμένο όργανο.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ θα συνεχίσει να μάχεται για τη νομιμότητα και υπόσχεται ότι θα κάνει πράξη τις θέσεις της για τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση των πόρων των δημοτών που χάνονται σε αποφάσεις όπως αυτή που καταγγέλλουμε σήμερα.


Από το Γραφείο Τύπου