Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : Σκουπίδια και ψέματα...οι δηλώσεις Πνευματικού !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αηδία παρακολουθούμε τη συνεχιζόμενη, πρωτάκουστη, άκρως προκλητική και προσβλητική ιδιοκτησιακή συμπεριφορά, μέσα από Δελτία Τύπου του Δήμου Κορινθίων να κατηγορείται δημοτικός σύμβουλος και συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Νανόπουλος.

Τι προσπαθεί με έκδηλη την αγωνία να πετύχει ο κος Πνευματικός και η κλειστή ομαδούλα των πειθήνιων οργάνων του  τοπικού τύπου και του πολιτικού του περίγυρου, που ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία αδιαφορώντας και για την υγεία των κατοίκων, διασπείροντας πληροφορίες ότι δήθεν προσπαθεί κ Βασίλης Νανόπουλος να κλείσει την (κλειστή υποτίθεται) χωματερή του πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου;

Γιατί ψεύδονται, αποδεχόμενοι μάλιστα την αδιαφορία τους για την υγεία των περιοίκων, λέγοντας ότι ο ΧΑΔΑ στην «ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» λειτουργούσε με τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων υπηρεσιών;
Σίγουρα αυτό που θέλει να πετύχει είναι να κρυφτεί πίσω από αερολογίες προκειμένου να εφαρμόσει αυτό που είχε στο μυαλό του. Να παραδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιωτικούς φορείς χρεώνοντας υπέρογκα τέλη στους Δημότες.

Ας θυμίσουμε στον έχοντα ΚΑΙ κοντή μνήμη κο Πνευματικό αλλά και στα κακόηχα φερέφωνά του τα παρακάτω:

1. Με το Αρ.Πρωτ 28307/8943/6-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ47Λ1-Υ95) έγγραφο του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφασίζει εντός τριάντα (30) ημερών από τότε να παύσει η λειτουργία και να γίνει αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ και ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, απειλώντας με την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/1986.

2. Με το Αρ.Πρωτ 32138/780/27-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ37Λ1-ΙΤ2) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για την πρόκληση σοβαρής ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία λόγω λειτουργίας του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στην περιοχή Άσσου και συγκεκριμένα:

Α) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,

Β) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την απουσία περίφραξης,

Γ) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την μη αποκατάσταση του χώρου και

Δ) Δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ για τις εστίες φωτιάς, την απουσία φύλαξης και για τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

3. Με το Αρ.Πρωτ 563/8-02-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7Λ1-ΜΣΤ) έγγραφο του, λόγω και μη έκδοσης απόφασης παύσης λειτουργίας από τα Δημοτικά συμβούλια, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επιτάσσει και πάλι την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ («ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ» και «ΧΟΥΝΙΟΥ»), απειλώντας με την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/1986.

4. Με το Αρ.Πρωτ 48469/1107/01-08-2012 (ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ1-ΑΩΙ) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους δέκα επτά χιλιάδων (17.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη θέση «ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:

Α) Δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ για την διαπίστωση εστιών φωτιάς,

Β) Πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,

Γ) Δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για την ελλιπή φύλαξη και την απουσία περίφραξης.

5. Με το Αρ.Πρωτ 1622/18/10-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣ7Λ1-ΒΟ4) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη θέση «ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:

Α) Πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) Ευρώ για την διαπίστωση εστιών φωτιάς,

Β) Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.

6. Με το Αρ.Πρωτ 16506/426/21-03-2012 (ΑΔΑ: Β44Μ7Λ1-Ν3Θ) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000)  Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ-ΛΙΤΣΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:

Α) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,

Β) Τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για την διαπίστωση εστιών φωτιάς και

Γ) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την ελλιπή φύλαξη και την απουσία περίφραξης.

7. Με το Αρ.Πρωτ 67559/903/1-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-66Ι) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000)  Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ, λόγω:

Α) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,

Β) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την μεταφορά στερεών αποβλήτων.

8. Με το Αρ.Πρωτ 56973/1277/20-09-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ07Λ1-0ΝΧ) έγγραφο της το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι επτά χιλιάδων (27.000)  Ευρώ στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ για τη χρήση και από τον Δήμο Κορινθίων  του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.

Από την απλή μόνο ανάγνωση των αποφάσεων που μπορεί να αναζητήσει κάθε πολίτης στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι ο Δήμαρχος Κορινθίων αδιαφορώντας για τα πρόστιμα και τις αποφάσεις της Περιφέρειας, ξεχνώντας τις μεγαλόστομες παλαιότερες προεκλογικές υποσχέσεις του ότι «έχει τη λύση για τα απορρίμματα στο τσεπάκι του», φορτώνει μέσα από τα πρόστιμα με υπέρογκα τέλη τους μόνους που δεν φταίνε για αυτήν την κατάντια. Τους Δημότες του Δήμου Κορινθίων αλλά ακόμη και όμορου Δήμου.

Οι μηνύσεις που σας έχουν υποβληθεί κε Πνευματικέ αφορούν τις άθλιες συκοφαντίες σας  εναντίον μας, στην αγωνιώδη προσπάθεια σας να γαντζωθείτε στην καρέκλα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. 

Ποιος σας κατάτρεχε και έβαζε φωτιές από το 2011 τουλάχιστον και ποιος σας έκλεισε τις χωματερές; Δεν είναι ο προϊστάμενος σας κος Περιφερειάρχης; Γιατί δεν τον μηνύετε; Μέχρι πότε πιστεύετε ότι τα ψεύδη θα καταπίνονται εύκολα από τους πολίτες;

Κε Πνευματικέ, ο Βασίλης Νανόπουλος έχει σπουδάσει όπως είπατε Χημικός και όχι άλλη ειδικότητα που πιθανόν να μπορεί να ερμηνεύσει τον ψυχικό σας κόσμο. Αλλά να είστε σίγουρος ότι δεν θα αφήσει τα ψυχικά σας ανεξήγητα σκαμπανεβάσματα να ταλαιπωρούν άλλο τον Δήμο, καταφεύγοντας σε όποια όπλα του προσφέρει η Δημοκρατία στην οποία μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί ότι ζούμε.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  άναρχο οικισμό ή να τον καταντήσετε σαν το Δημόσιο ΚΤΕΟ. Ούτε θα επιτρέψει να πληρώνουν εσαεί την ανικανότητα σας και την αδιαφορία σας οι Δημότες.

Και βέβαια θα σας αποτρέψει από το να παραδώσετε τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα κάτι που φαίνεται ότι είναι η τελική σας επιδίωξη φορτώνοντας με νέα υπέρογκα τέλη τους Δημότες.

Αρκετά. Τέλος στην προσφιλή σας τακτική «όλα κάτω από το χαλί».

Στρωθείτε και δουλέψτε. Δεν θα σας περιμένουμε.

Μας κατηγορείτε ότι σας μηνύουμε . Εμείς δεν ανεχόμαστε συκοφαντίες και προσβολές.
Αυτά αλλού .

Πάψτε να μας συκοφαντείτε για να πάψουμε να σας μηνύουμε . Εμείς θα εξασφαλίσουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που εσείς αδυνατείτε αλλά και δεν θέλετε να αντιληφθείτε .

Επιτέλους πρέπει να σας επιβληθεί έστω και από τη δικαιοσύνη η στοιχειώδης ευγένεια, ευπρέπεια , η καλή συμπεριφορά και ο σεβασμός στην αλήθεια , αφού δεν έχετε τον αυτοσεβασμό να το κάνετε μόνος σας.

Δεν έχετε το ακαταλόγιστο για να προσβάλλετε τους πάντες ατιμώρητα, ούτε να τους απειλείτε με εκδίκηση επειδή δεν σας ψήφισαν.

Όσο και αν προσπαθούν να σας καλύψουν οι φίλοι σας με δημοσιεύματα περί δήθεν ενότητας, συμφιλίωσης κλπ, δεν σας αφήνει ο χαρακτήρας σας να λειτουργήσετε έτσι όπως πρέπει.
Δεν μπορείτε να κρύψετε τον κακό εαυτό σας πλέον.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ