Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη,συνεδριάσει το Δ.Σ Σικυωνίων, την Δευτέρα 30 Μάρτη.

Με 30 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων, την Δευτέρα 3 Μαρτίου 2015, στις 20:30 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 •  1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 
 • 2. Ανάκληση της αριθ. 291/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα: Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 
 • 3. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 287/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων». 
 • 4. Έγκριση της αρ. 73/2015 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα:Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 
 • 5. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας. 
 • 6. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για το 2015. 
 • 7. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας. 
 • 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. 
 • 9. Αναγκαιότητα Υπογραφής σύμβασης με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για μεταφορά δεδομένων. 
 • 10. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων πολιτών 
 • 11. Έγκριση της αριθ. 14/2015 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' με θέμα: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 
 • 12. Έγκριση της αριθ. 15/2015 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' με θέμα: Συζήτηση για τις κτιριακές υποδομές των Παιδικών Σταθμών. 
 • 13. Έγκριση της αριθ. 48/2014 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ''ΚΟΔΕΔΗΣ'' με θέμα: Ψήφιση ανάθεσης της ΚΟΔΕΔΗΣ σε νέο ορκωτό λογιστή και άρση προηγούμενων αποφάσεων που αναφέρονταν στην έγκριση ανάθεσης διαχειριστικού ελέγχου του ΝΠ στην εταιρεία GRAND THORTON. 
 • 14. Έγκριση της αριθ. 9/2015 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ''ΚΟΔΕΔΗΣ'' με θέμα: Προϋπολογισμός 2015. 
 • 15. Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ ''Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο'' με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού 
 • 16. Λήψη απόφασης περί χορήγηση άδειας ύδρευσης στον κ. Μπελίτση Δημήτριο μετά το με αριθ. πρωτ. 27970 3-12-2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου. 
 • 17. Έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφαση Τ.Κ. Πασίου με θέμα: Περί αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου. 
 • 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ . 
 • 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. 
 • 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. 
 • 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ & ΠΕΤΜΕΖΑ. 
 • 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ. 
 • 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ) 
 • 24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 25. Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ της αριθμ. 35/2012 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 26. Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ της αριθμ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 27. Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αριθμ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 28. Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αριθμ. 24/2011 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 29. Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αριθμ. 36/2012 μελέτης της Τ.Υ. 
 • 30. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεγλίτη Σταύρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Καλογεροπούλου.