Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Ιούνη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Δήμος Σικυωνίων
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 1.  «Το πρόβλημα των ψεκασμών στο Δήμο μας», μετά από αίτημα της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και συνυπογραφόντων συμπολιτών μας.  
 2.  Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων για χρηματοδότηση της πράξης: «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου εντός των ορίων Δήμου Σικυωνίων» από το Π.Δ.Ε 2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.      
 3.  Έγκριση της αριθ.1/2015 μελέτης της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο : «Μουσιολογική και Μουσειογραφική Μελέτη Συλλογής Αντιγράφων Γλυπτών Λυσίππου» .  
 4.  Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α 2007 – 2013)  
 5.  Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή ποσού 1.446,30 € για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.» για το δ’ τρίμηνο του έτους 2014 και τροποποίηση προϋπολογισμού».    
 6.  Ανάκληση της με αριθ. 194/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αποθηκών Α.Σ.Ο που βρίσκονται στην οδό Καλογεροπούλου στην Δ.Κ. Κιάτου, στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και λήψη νέας .  
 7.  Έγκριση της αριθ. 16/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 20τ.μ. πλησίον της πλατείας της Τ.Κ. Καισαρίου»  
 8.  Έγκριση της με αριθ. 10/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20€ (Β’ κατανομή)»  
 9.  Έγκριση της με αριθ. 36/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με Θέμα: «Αίτηση πολίτη για απομάκρυνση μεταλλικής κατασκευής ( πρώην Τηλεφ. Κέντρο ΤΑΞΙ) στην Πλατεία Πλουμιστού»      
 10.  Έγκριση της με αριθ. 40/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με Θέμα:                       «Εξωραϊσμός πεζόδρομου της οδού Κλεισθένους από την οδό Σικυώνος έως την οδό 28ης Οκτωβρίου».    
 11. Έγκριση της με αριθ. 3/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαλιωτίου με Θέμα: «Ορισμός υδρονομέα»  
 12. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου με Χειριστή μηχανημάτων έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015.  
 13. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Μπλάνου Παν. για την χορήγηση άδειας   τοποθέτησης ξύλινης βάσης στην συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου & Πέλοπος στο Άλσος της Μαγούλας   και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .                        
 14. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. 362/2014 απόφασης Δ.Σ. μετά το αριθ. 3466/99182 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου  
 15. Συμμετοχή στα έξοδα ταφής άπορου συμπολίτη μας και ψήφιση σχετικής πίστωσης» .  
 16. Συμμετοχή του Δήμου μας, στην 9η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων .  
 17. Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην  Δ.Κ. Κιάτου .  
 18. Τοποθέτηση δυο (2) ενημερωτικών πινακίδων του Προγράμματος LIFE – Stymfalia (LIFE 12NAT/GR000275) στις Τ.Κ. Στυμφαλίας και Λαύκας .  
 19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Ανάπλαση Πλατεία   Ελευθερίας Κιάτου»,της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ. Υ.  
 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά»,της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.  
 21. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Σικυωνίων (Δ.Ε. Στυμφαλίας) Νεμέας και του Δήμου Αργους – Μυκηνών (Δ.Ε. Αλέας) για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού».      
 22. Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού 2015».    
 23. Τροποποίηση της με αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:                    «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010).    
 24. Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Σικυωνίων Διοικητικού-Οικονομικού για την διαπραγμάτευση με σκοπό την επιλογή Τράπεζας συνεργασίας.  
 25. Πρόσληψη προσωπικού για την παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Κλημεντίου – Καισαρίου (Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την τακτοποίηση της ομάδας 1 και την ένταξη στις Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού .  
 27. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πιστώσεων για την παράταση συμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015.  
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
 29.  Σύμφωνη γνώμη για ίδρυση ΣΕΚ για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κόρινθο.