Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Ξεκινούν οι εγγραφές για την κατασκήνωση Κλημεντίου

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου)
Σας ενημερώνουμε ότι η παιδική εξοχή-κατασκήνωση Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου) στο Κλημέντι Κορινθίας θα λειτουργήσει φέτος από το Δήμο Σικυωνίων, σύμφωνα και με την αριθ. Δ22/οικ.29630/935/29-6-2015 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η παιδική εξοχή - κατασκήνωση για το έτος 2015 θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας 6 -16 ετών (έτος γέννησης 1999 - 2009), για μία κατασκηνωτική περίοδο, από 9 έως 23 Αυγούστου 2015.
Οι εγγραφές θα γίνονται από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια του παιδιού, οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, στο Δημαρχείο Κιάτου, Τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Γραφείο 6) από 10 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου 2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27423 60117 (κα Γκαβάγια Γεωργία).
Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού μπορούν να απευθύνονται επίσης στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιάνων και Γκούρας αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα.
Για την εγγραφή των παιδιών οι γονείς πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος οικ. έτους 2014, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κλπ)
  • Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).
Το ποσό συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 30 € και θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης μετά την επιλογή του παιδιού. Τα παιδιά των πολυτέκνων και των τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Παιδικής  Εξοχής-Κατασκήνωσης  Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου)
                                                                                   Θελερίτης Γεώργιος