Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Με 34 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου το Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με 34 θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθ. 310/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων».
Έγκριση της αριθ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τίτλο : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού» .
Καθορισμός χρήσης κινητής τηλεφωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών .
Έγκριση της 148/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:«Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2014».
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους  πολίτες του Δήμου μας.  
Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της  αριθ. 284/2014 απόφασης Δ.Σ. με Θέμα: «Έγκριση  τροποποιήσεων στην Πολεοδομική Ενότητα Τραγάνας που προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής  και από την απαλλοτρίωση του ΟΣΕ»..
Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Εξωραϊσμός πεζόδρομου  οδού Κλεισθένους από οδό Σικυώνος έως οδό 28ης   Οκτωβρίου στην Δ. Κ. Κιάτου.»
Έγκριση της αριθ.19/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας παραδοσιακής Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης, (Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού 2015) Τ.Κ. Στυμφαλίας Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» και ορισμό  Επιτροπής .
Έγκριση της αριθ. 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Πιλοτική εφαρμογή` Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (πεζοδρομήσεις) στην οδό
Καλογεροπούλου της  πόλης του Κιάτου».
Έγκριση της αριθ.22/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συζήτηση της απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού για  τοποθέτηση πασσάλων στις διόδους του  Άλσους  Κ. Διμηνιού ».
Έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μουλκίου με θέμα : «Γνωμοδότηση για την κοπή κυπαρισσιών στο νεκροταφείο της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας» .
Έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού  με θέμα:«Διορισμός υδρονομέα Άρδευσης & υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ»
Έγκριση της αριθ. 54/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Αίτηση για εγκατάσταση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στην πλατεία Πλουμιστού»    .
Παραχώρηση της πλατείας  της Τ. Κ. Γκούρας την 23η  Αυγούστου 2015  μετά από αίτημα της κ. Σκορδά Παρασκευής.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Φιλοζωικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Σχέσεις Στοργής» , περί παραχώρησης χώρου  επί της οδού Κλεισθένους 12 και επί της πλατείας Ελευθερίας  την  8η Αυγούστου 2015 .
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Πανελλήνιας Ένωσης Μικροπωλητών  (Π.Ε.Μ.Ε.)περί παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση εμποροπανήγυρης  .
Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντος ποσού στην κ. Κοτρωνάκη Ειρήνη .
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Περδικάρη Αικατερίνης  επί της οδού Πολέμη 1Α   στο Κιάτο.
Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση  Ανακαίνιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας Κιάτου» της αριθ. 20/2011μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση  περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» της αριθ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Βελτίωσης Σχολικών Συγκροτημάτων Κιάτου  (1ου Γυμνασίου 6ου Δημοτικού και 2ου Γυμνασίου »  της αριθ. 30/2011 μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Μεσινού».
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ.  Διμηνιού ».
Δεύτερη (2η ) παράταση προθεσμίας  υλοποίησης  παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης  για τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο περαίωσης .
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου».
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία                ( Τμήμα Α  &  Τμήμα  Β)  Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγια»  .
Λήψη απόφασης μετά από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ» για
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων την 8η Αυγούστου 2015 .
Αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης μελέτης με τίτλο:«Ειδική χωροταξική μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Στυμφαλίας)».
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για τις ανάγκες μεταβίβασης της περιουσίας του Εμπιστεύματος  Γ. Μαυρούλια , προς το Δήμο Σικυωνίων.
Τροποποίηση της αριθ.374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 3852/2010) .
Έγκριση της αριθ. 199/2015 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέας πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για  ηλεκτροδότηση της πλατείας της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου».
Έγκριση της αριθ. 200/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων».
Έγκριση της αριθ. 210/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».