Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Θέμα : «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων»

Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων

Θέμα : «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων»

Κύριε πρόεδρε,αποφασίσαμε με την παρούσα επιστολή να απευθυνθούμε στους δημοτικούς συμβούλους,όλων των δημοτικών παρατάξεων,καλώντας σας προσωπικά να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο (στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του) για την "ετσιθελική" άρνηση του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων,κ.Γιάννη Μυττά, να χορηγήσει αιτούμενα  αντίγραφα διοικητικών εγγράφων σε συμπολίτη μας.

Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι ο κ.Γιάννης Μυττάς δεν σεβάστηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό δικαίωμα του συμπολίτη μας,που εκτός των άλλων αποτελεί και ένδειξη διαφάνειας της διοικητικής δράσης στο Δήμο και άρα και της νομιμότητας αυτής...

Εξ αρχής καθιστούμε σαφές ότι δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την πολιτική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αισθανόμαστε υποχρεωμένοι όμως, να διεκδικήσουμε το «δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων» που όπως πολύ καλά γνωρίζεται ανήκει στα δικαιώματα διαδικασίας και θεμελιώνεται νομικά σε πολλές διατάξεις : Σύνταγμα (άρθρα 10 παρ.3 και 20 παρ.1-2),Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 5), Ν.1599/1986 (άρθρο 16), ευρωπαϊκή και κοινοτική νομοθεσία...

Επειδή η δημοκρατική κουλτούρα των αιρετών, ως φορείς πολιτικής εντολής, δεν συνάδει με τους νομοερμηνευτικούς ακροβατισμούς του κ. Γιάννη Μυττά...
 ΖΗΤΑΜΕ : 
Το θέμα «δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων»  να συζητηθεί  στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, για τους εξής λόγους : 
  • Πιστεύουμε ότι όταν μια δημοτική αρχή αποκλείει την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και απλώς βαυκαλίζεται ότι είναι αδιάφθορη και αποτελεσματική,τότε είναι σίγουρο ότι κάτι άλλο συμβαίνει...
  • Είναι θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου το ότι ο κ. Γιάννης  Μυττάς με έναν πρωτοφανή νομοερμηνευτικό ακροβατισμό αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων ενώ γνωρίζει ότι η εισηγητική Έκθεση του νόμου που επικαλείται (ν. 1599/86) διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων αφορά οποιοδήποτε διοικητικό έγγραφο, όχι μόνο αυτά για τα οποία θεμελιώνεται έννομο συμφέρον. Επομένως σε αντίθεση και με το άρθρο 902 ΑΚ δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος ως προϋπόθεσης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος γνώσης των διοικητικών εγγράφων. Το ίδιο επισημαίνει και το ΣτΕ το οποίο θεωρεί ότι για την άσκηση του δικαιώματος δεν απαιτείται έννομο συμφέρον απλά αρκεί η συνδρομή εύλογου ενδιαφέροντος. Είναι σαφές ότι το ΣτΕ χρησιμοποιεί τον όρο "εύλογο ενδιαφέρον" προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος. Δεν υπάρχει,λοιπόν από πλευράς πολιτών υποχρέωση αναφοράς των λόγων για τους οποίους ζητείται η άσκηση του δικαιώματος γεγονός που οδηγεί στη θεώρησή του ως "λαϊκής αγωγής"
  • Η "ετσιθελική" όσο και ατεκμηρίωτη ενέργεια του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών να "μπλοκάρει" τις υπηρεσίες του Δήμου - απαγορεύοντας ουσιαστικά την διευκόλυνση ενημέρωσης των πολιτών - συνιστά απείθεια ή παράβαση καθήκοντος,που ενδέχεται να εκκινήσει την διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του αντιδημάρχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,επισείοντας βεβαίως και τυχόν ποινικές ευθύνες.
  • Υπάρχει γενικότερα «δημοκρατικό έλλειμμα» όταν ο δήμαρχος ανανεώνει τη θητεία ενός αντιδημάρχου που συνεχίζει να αρνείται πεισματικά ότι η «σιωπή» της Διοίκησης, που πρυτάνευε στον διοικητικό χώρο σε αλήστου μνήμης εποχές, έχει πλέον αντικατασταθεί από το μελετώμενο δικαίωμα...
Σας υποβάλλουμε συνημμένα:
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 11708 αίτηση του κ. Ανδρέα Παπαγεωργόπουλου προς τον πρόεδρο του ΚΟΣΕ  Δήμου Σικυωνίων,Βασίλη Παπαβασιλείου.
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 12206 "Ενημέρωση της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 12881 αίτηση του κ. Ανδρέα Παπαγεωργόπουλου προς τον πρόεδρο του ΚΟΣΕ  Δήμου Σικυωνίων,Βασίλη Παπαβασιλείου.
Την με τον ίδιο αριθμ. πρωτοκόλλου (!) 12881 επιστολή της Τεχνικής Υπηρεσίας,με θέμα:"Παροχή Πληροφοριών σχετικά με τον αναδασμό Δ.Ε. Φενεού"
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 16298 απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων στον συμπολίτη μας  Ανδρέα Παπαγεωργόπουλο.


Την επιστολή υπογράφουν οι παρακάτω δημότες του Δήμου Σικυωνίων :

ακολουθούν υπογραφές