Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2016-2017)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2016-2017)
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης -ετήσιας διάρκειας (600 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 
με έναρξη Οκτώβριο του 2016 και λήξη τον Ιούνιο του 2017.


Ακαδημαϊκό έτος 2016 –  2017

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Αλευριάδου
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η διαμόρφωση του προγράμματος γίνεται με βάση 5ωρα μαθήματα εξ αποστάσεως. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ειδικής και Γενικής Αγωγής, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα γίνονται όλα εξ αποστάσεως μέσω Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δύο (2) φορές το μήνα, πάντοτε ημέρα Σάββατο. Μετά από αίτημα των επιμορφούμενων στα πλαίσια του σεμιναρίου παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας σε σχέση με την εκπαιδευτική πράξη (ειδικές εργασίες προετοιμασίας στη διδακτική μεθοδολογία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες). 
Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές Πανεπιστημίων συναφών ειδικοτήτων, διδάκτορες καθώς επίσης και διορισμένους έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 
Παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ετήσιας διάρκειας: 

Μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΑΦ, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.), 
Πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης. 

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 40 ECTS.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 650 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα βιβλίο, σημειώσεις, παράδοση εργασιών με βάση σχέδια διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης, και αξιολόγησή τους με εξετάσεις και εργασία. Επίσης δίνεται υποτροφία 150 ευρώ στον/στην πρώτο/η αριστεύσαντα.

Η προκαταβολή για την κάλυψη της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Για το δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 200 € στον αρ. λογαριασμού GR60 0172 2500 0052 5003 9507 824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του oνοματεπώνυμου του καταθέτη και κωδικό έργου 1381.
Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια πέντε (5)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα εκατό (100) ευρώ. 


Οι αιτήσεις γίνονται online στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2016_2017.php 

Παρακαλούμε, επιπρόσθετα από την αίτηση, να προσκομίσετε σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση seanured@uowm.gr και τα παρακάτω:
απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της προκαταβολής 
(να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1381)
αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/ πτυχίου (απλή φωτοτυπία)
φωτοαντίγραφο ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για ανακοινώσεις του Προγράμματος 2016-2017 στην ιστοσελίδα: http://blogs.uowm.gr/sea/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:13/09/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 20/10/2016

Το πρώτο εξ αποστάσεως μάθημα θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και ώρες 10.00-15.00. Τα μαθήματα ηχογραφούνται ώστε να είναι προσβάσιμα στον επιμορφούμενο όποτε το θελήσει. Πριν από την έναρξη του Προγράμματος θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την χρήση του προγράμματος ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης από τον κ. Γεώργιο Σαλακίδη, Πληροφορικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας                                             (gsalakidis@uowm.gr )

Πληροφορίες:
Ευαγγελία Σβίρου, Γραμματεία, τηλ. 2385055085
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 11:00-15:00

Μαρίνα Κουτσικίδου, τηλ. 6978124670
Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας 
Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Έργου
Τηλ.  6938996066