Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη, 16 Νοέμβρη ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη, 16 Νοέμβρη  και ώρα  19:30' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ορισμός εκπροσώπων στο Α'/θμιο & Β'/θμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017 & 2018.
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό:14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ:1465 – Έκδοση 3/0) στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» .
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων στην οδό Περιάνδρου  έμπροσθεν   ιδιοκτησίας Βαμβακάρη Μιχαήλ .
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αρ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση της αρ. 37/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέων πιστώσεων».
Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεως 2016» .
Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
Ετήσια  Επιχορήγηση του Δήμου  στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και  τροποποίηση της  Συστατικής πράξης του .
Έγκριση της αριθ. 39/2016 απόφασης του  Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού  Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα:«4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» .
Έγκριση της  Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β και Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  
Έγκριση της αριθ. 253/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».  
Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ».  
Έγκριση της αριθ. 265/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2016».  
Έγκριση της αριθ. 273/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Έγκριση της αριθ. 274/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016 .
Έγκριση της αριθ. 287/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας  & Β/Θμιας εκπαίδευσης .
Έγκριση της αριθ. 288/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» .    
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Έγκριση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»  .
Έγκριση της αριθ. 95/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους»
Επί του με αριθ. πρωτ. 16250/26-10-2016 αιτήματος του κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίου, περί : Αγοράς νερού από την Τ.Κ. Λαλιωτίου.
Έγκριση της αρ. 48/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολ. Επιτροπή Β'/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων περί αιτήσεως του Δομετίου Άννη-Γεώργιου για παραχώρηση της παλαιάς αίθουσας του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου .
Παραχώρηση του γηπέδου αντισφαίρισης (τένις) που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Νικολάου στο Κιάτο, στον Αθλητικό Ομιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος.
Αναγκαιότητα επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πανοράματος.
Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ασπροκάμπου στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασπροκάμπου .