Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Tην Τρίτη 13 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Tην  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα  7:30 μ.μ. ,συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Δείτε τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικό έτους 2017».
Ανάκληση της αριθ. 243/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Ανάκληση της αριθ. 245/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ  στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.  Παιδείας Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»  του Δήμου Σικυωνίων.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης συμβουλίου της Τ. Κ. Ψαρίου με θέμα: «Επέκταση Νεκροταφείου της Τ.Κ. Ψαρίου».
Επί της με αριθ. πρωτ. 18314/5-12-2016 προσφοράς του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής «Ο Απόλλων – 1936» .
Επί της με αριθ. πρωτ.14702/30-09-2016  αίτησης του  κ. Βασιλάκου Κω/νου «Περί χορήγηση άδειας υδροδότησης του ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας του, στην Τ.Κ. Γκούρας».
Επί της με αριθ. πρωτ.14703/30-09-2016  αίτησης του  κ. Μάρκου Κων/νου «Περί χορήγηση άδειας υδροδότησης του ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας του, στην Τ.Κ. Γκούρας
Επί της με αριθ. πρωτ.16554/02-11-2016  αίτησης του  κ. Χαρλαύτη Απόστολου, «Περί χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Τ. Κ. Στενού» .
Επί της με αριθ. 16657/03-11-2016  αίτησης της κ. Παπουτσοπούλου Βασιλικής , «Περί χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Δ. Κ.  Κιάτου »
Επί του με αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αιτήματος του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», περί τοποθέτησης μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant).
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟ- ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της αρ.10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων, επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών στην  ΟΤΕ  Α.Ε.  στα όρια του Δήμου Σικυωνίων.
Παράταση της αριθ. 10548/2016  Σύμβασης Προμήθειας  Καυσίμων .
Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε.  Στυμφαλίας  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  της αρ. 4/2016 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ. Κ. ΓΟΝΟΥΣΑ» ,  της αρ. 02/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ,  της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ,  της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση της αριθ. 351/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
Έγκριση της αριθ. 352/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  και  προϋπολογισμού.