Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 21 Μάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμου Σικυωνίων


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
Πρόταση για τον καθορισμό χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α5/696/83 (ΦΕΚ Β' 243) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ Β' 973) & ορισμός εκπροσώπου.
Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων .
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ από δημοτικό ακίνητο της οδού Λυκούργου 3 στο Κιάτο.
Χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους Δημότες
Επί της αρ. 3/2017 απόφασης Τ.Κ. Πασίου περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στον Τ.Ο.Ε.Β. Πασίου.
Επί αρ. πρωτ. 83/17.2.2017 αιτήματος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σικυώνας – Ξυλοκάστρου περί:  «Μετακίνησης εκπαιδευτικών με μαθητικά δρομολόγια» .  
Παραχώρηση χρήσης  του προαυλίου & του Κλειστού Γυμναστηρίου  (παλαιά αίθουσα)  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους», περιόδου 2016-2017.
Παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη) στην οδό Μετ. Σωτήρος στην Δ. Κ. Σικυωνίων στο «Λύκειο Ελληνίδων».
Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας  Θεάτρου στο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» στις 13 & 14 Μαΐου 2017  σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής.
Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας  Θεάτρου στο Σύλλογο  «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  στις 30 Απριλίου 2017  σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2017-2018.
Τροποποίηση της αριθ. 419/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής  χορήγησης  Βεβαίωσης σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών».
Ανάκληση της αριθ. 517/2016 απόφασης Δ.Σ περί:  «Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού
Ανάκληση της αριθ. 518/2016 απόφασης Δ. Σ περί: « Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ  στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)».
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ». (17/2017 απόφαση Δ.Λ.Τ.Σ)
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης της Τ. Υ.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αριθ. 5./2017 μελέτης της Τ.Υ.)
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ».
Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών  έτους 2017 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σικυωνίων ποσού 60.670,00€  ( 1η Κατανομή ) .
Έγκριση της αριθ. 19/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», περί: «1ης τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Έγκριση της αριθ. 26/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους».
Έγκριση της αριθ. 49/2017 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής περί: «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2017 .
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Έγκριση διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗN Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ .
Διάλυση σύμβασης έργου με τίτλο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔIΜHΝΙΟΥ
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αρ. 6/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.