Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Τo χρονοδιάγραμμα της Προεδρικής εκλογής

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου η πρώτη ψηφοφορία ορίστηκε για την 17η Δεκεμβρίου, η δεύτερη στις 23 Δεκεμβρίου και η τρίτη ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου.

Όλες οι ψηφοφορίες είναι ονομαστικές και φανερές.

Εάν και στην Τρίτη δεν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας  τότε η Βουλή διαλύεται εντός δέκα ημερών και προκηρύσσονται εθνικές εκλογές.

ImageHandler (40)Πιο αναλυτικά, με ημερήσια διάταξη που θα εκδώσει ο Πρόεδρος της Βουλής οι βουλευτές θα συγκεντρωθούν στην Ολομέλεια προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρώτη ψηφοφορία η οποία απαιτεί τουλάχιστον 200 ψήφους για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία η διαδικασία θα επαναληφθεί μετά από πέντε ημέρες, στις 23 Δεκεμβρίου με το όριο των θετικών ψήφων να παραμένει σταθερό.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από επτά ημέρες στις 29 Δεκεμβρίου, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 βουλευτές.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής.

H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών (180).

Aν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

Aν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. 

Στην τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα και με ελάχιστες ψήφους.