Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

«Πρόταση, Ανάπλασης – Αναβάθμισης του χώρου της πλατείας Πλουμιστού».

261/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
261/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17ης/01-07-2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης : 261/2015
Περίληψη : «Πρόταση, Ανάπλασης – Αναβάθμισης του χώρου της πλατείας Πλουμιστού».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30', συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 10993/26-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1 Λαλιώτης Γεώργιος Μέλος
2 Μαγκαφώσης Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
3 Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας
4 Θελερίτης Γεώργιος Μέλος
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων »
6 Μπούρης Ευάγγελος »
7 Τσιάνος Ιωάννης »
8 Μυττάς Ιωάννης »
9 Πανάγου Αθανάσιος »
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέμ. ημ.διάταξης
11 Καρακούσης Ευάγγελος »
12 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. Προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θεμ. ημ.διάταξης
13 Χρυσικός Παύλος »
14 Αλεξόπουλος Βασίλειος »
15 Ζάρκος Δημήτριος »
16 Φιακάς Παναγιώτης »
17 Δομετίου Βασίλειος »
18 Κελλάρη Ιωάννα »
19 Σπανός Κωνσταντίνος »
20 Ραυτόπουλος Γεώργιος »
21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
22 Σκαρμούτσος Νικόλαος »
23 Κελλάρης Βασίλειος »
24 Γεώργας Χρήστος »
25 Μπακόλιας Παναγιώτης »
26 Νανόπουλος Βασίλειος »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου) 1 Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
2 Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού) 2 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου)
3 Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου) 3 Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
4 Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας - Βασιλικού) 4 Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)
5 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 5 Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
6 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 6 Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου)
7 Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)
8 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης) 1 Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
2 Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 2 Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
3 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 3 Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
4 Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 4 Σκούπας Απόστολος (Μποζικών)
5 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ) 5 Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
6 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού) 6 Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
7 Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
8 Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
9 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
10 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
11 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)
12 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
13 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
14 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
15 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράματος)
16 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
ΘΕΜΑ 2o
Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Πρόταση, Ανάπλασης – Αναβάθμισης του χώρου της πλατείας Πλουμιστού», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Πλουμιστού. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαγκαφώσης ο οποίος πρότεινε όπως ο Δήμος προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σχετικά με την αισθητική αναβάθμιση τόσο της πλατείας Πλουμιστού όσο και των άλλων πλατειών της πόλης του Κιάτου. Μέχρι την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας και όσον αφορά την πλατεία Πλουμιστού, να υλοποιηθεί η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας με επίβλεψή της , ως το τέλος του έτους.
Στο σημείο αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαυραγάνη Κ. & Νανόπουλος Β. δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας του συγκεκριμένου θέματος.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την πρόταση του Αντιπροέδρου,
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Με την θετική ψήφο του προέδρου Δ.Κ. Κιάτου κ. Φαρμάκη Παναγιώτη.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.
Λεονάρδου Α., Καρακούση Ε., Θελερίτη Γ. & Κουτρέτση Σ.
οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο.
Ο Δήμος να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σχετικά με την αισθητική αναβάθμιση τόσο της πλατείας Πλουμιστού όσο και των άλλων πλατειών της πόλης του Κιάτου. Μέχρι την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας και όσον αφορά την πλατεία Πλουμιστού και μόνο, να υλοποιηθεί ως το τέλος του έτους, η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και με επίβλεψή της ,
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 261/2015
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 02-07-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ