Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σικυωνίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
                        ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
epeaek2logo
Δήμος Σικυωνίων
Παρασκευή , 4 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σικυωνίων και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων στο οποίο θα υλοποιηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας & τοπικής εμβέλειας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 & ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο . Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016, έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν τμήματα για τα ακόλουθα Προγράμματα Εθνικής & Τοπικής Εμβέλειας:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
1.
3.1 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
2.
3.2 Λογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)
25
4.
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας
50
5.
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1
50
6.
4.14 Βασικά Αγγλικά Α2
50
7.
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1
50
8.
4.20 Βασικά Ιταλικά Α2
50
9.
4.17 Βασικά Γερμανικά Α1
50
10.
4.18 Βασικά Γερμανικά Α2
50
11.
4.15 Βασικά Γαλλικά Α1
50
12.
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
13.
6.3 Φωτογραφία
25
14.
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι
50

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
1.
8.19 Οικιακή μελισσοκομία
25
2.
8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες
10
3.
8.31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
25
4.
8.2 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες
25
5.
8.3 Εθελοντισμός: Σεισμοί
25
6.
8.15 Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
25
7.
8.50 Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
50
8.
8.53 Λαογραφία του τόπου
25
9.
8.16 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
15
10.
8.63 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση
12
11.
8.36 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Γι α αιτήσει ς, πληροφορίες και εγγραφές  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Σικυωνίων
Διεύθυνση: Μαυρούλια Γεωργίου 13, Κιάτο τηλ.: 2742360213
Δηλώσεις συμμετοχής από: Δευτέρα 7/9/2015 μέχρι: Παρασκευή 25/9/2015    Ώρες: 10:00πμ. – 12:00μμ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:    1. Αίτηση  Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αιτήσεις  που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού  τα χυδρομείου  (em ail)  ή μέσω  φα ξ  δεν γίνονται  δεκτές και  απορρίπτοντα ι.
Θα  Τηρηθεί  Σειρά  Προτεραιότητας!