Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της αριθμ. 27ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 08/10/2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO   09/10/2015 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 27ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 08/10/2015   
Α.Α.ΘΕΜΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕΑΠΟΦΑΣΗΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
αΠαραχώρηση της Χρήσης του χώρου των αποθηκών ΑΣΟ στην ΔΕΚ. Κιάτου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 23 -25 /10/2015 .ομόφωνα368  
βΟρισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Αστική Εταιρεία "Δίολκος" .ομόφωνα369  
γΟρισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Διαχ/κή Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). ομόφωνα370  
δΑνάκληση   της 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:"Ορισμός Εκκαθαριστή ΔΗ.Κ.Ε.Σ" ομόφωνα371  
εΟρισμός Επιτροπής Ελέγχου Κριτηρίων & Μοριοδότησης δικαιούχων για την κατανομή θέσεων στην Νέα Λαική Αγορά της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .κατά πλειοψηφία372  
στΟρισμός Επιτροπής παραλαβής προιόντων στο πλαίσιο δράσεων του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας για Απόρους" (ΤΕΒΑ/FEAD) .ομόφωνα373  
ζΑπευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα374  
ηΈγκριση της αριθ. 256/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:"Τροποποίηση προυπολογισμού 2015"κατά πλειοψηφία375  
θΛήψη απόφασης μετά από αίτηματου του Δήμου Ξυλοκάστρου με θέμα:       "Παραχώρηση της χρήσης του μηχανικού Σαρώθρου από 9-10-2015 έως 13-10-2015."ομόφωνα376  
ιΛήψη απόφασης μετά από το με αριθ. Πρωτ.17700/8-10-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Στυμφαλίας με θέμα: "Διατάραξη λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Στυμφαλίας". κατά πλειοψηφία377  
κΛήψη απόφασης για την κοπή των δένδρων στον αύλιο χώρο του Ι. Ναού Μετ.του Σωτήρος στην Δ.Κ. Κιάτου .ομόφωνα378  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Επιλογή Τράπεζας συνεργασίας - μισθοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων.κατά πλειοψηφία379  
2Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του κ. Κοκκωνάκη Σωτήριου με τίτλο ''Τα οδωνυμικά του Κιάτου.   Η σημασία των ονομάτων των οδών και των πλατειών του Κιάτου'' .ομόφωνα380  
3Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : "Προμήθεια κάδων απορριμάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας".ομόφωνα381  
4Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αγγελίνα Δημήτριου του Κων/νου.αναβολή382  
5Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μυλωνά Αθανασίου του Ιωάννη.ομόφωνα383  
6Έγκριση της αριθ. 78/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : "Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους."κατά πλειοψηφία384  
7Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους   πολίτες του Δήμου μας. ομόφωνα385  
8Έγκριση της με αρ. 59/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί ορισμού αντιτίμου παροχής υπηρεσιών από τους ωφελούμενους των επιμορφωτικών & πολιτιστικών προγραμμάτων.κατά πλειοψηφία386  
9Έγκριση της με αρ. 60/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ''περί                                       αναμόρφωσης του τέλους χρήσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου & Δημοτικού Γυμναστηρίου Κιάτου .κατά πλειοψηφία387  
10Έγκριση της με αρ. 62/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί της τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.κατά πλειοψηφία388  
11Έγκριση της με αρ. 68/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014.κατά πλειοψηφία389  
12Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. ''Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.'' & του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' του Δήμου Σικυωνίων.κατά πλειοψηφία390  
13Λήψη απόφασης μετά από Αίτημα κοπής δένδρου στο κοιμητήριο του οικισμού της Τραγάνας.της Δ.Κ.Κιάτου .ομόφωνα391  
14Ανάκληση της 193/2015 απόφασης Δ.Σ. περί "Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων".κατά πλειοψηφία392  
15Τροποποίηση της με αρ. 200/2015 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:«Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου»ομόφωνα393  
16Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.κατά πλειοψηφία394  
17Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :"Οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου" της αρ. 08/2014 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα395  
18Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :"Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου της αρ. 07/2014 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα396  
19Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Σικυωνίων ".ομόφωνα397  
20Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου :"Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους.κατά πλειοψηφία398  
21Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ" της αρ. 57/2011 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα399  
22Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:"ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ" της αρ. 73/2011 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα400  
23Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ" της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα401  
24Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ" της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα402  
25Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ" της αρ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ.ομόφωνα403  
26Έγκριση της με αρ. 271/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :   "Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015" .κατά πλειοψηφία404  
27Εγκρισητης αριθ. 280/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: "Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2015".κατά πλειοψηφία405  
Διαβάστηκε 22 φορές