Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη,10 Φλεβάρη,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων


α/α
   Περίληψη  θέματος ημερήσιας διάταξης
Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων .
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016.
Επικαιροποίηση - ανασύνταξη της Β1 και Β2 φάσης του Γ.Π.Σ. Δήμου Σικυωνίων Κιάτο .
Τροποποίηση της 308/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης, δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη  01.09.2014 - 05.03.2017 (1η θητεία)» , ως προς το σκέλος του 3ου μέλους της Οικονομικής επιτροπής .
Τροποποίηση της 310/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», ως προς το σκέλος του 3ου αναπληρούμενου μέλους .   
Αδυναμία εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για Ύδρευση Τ. Κ. Καστανιάς , Ύδρευση Τ. Κ. Κυλλήνης , Ύδρευση Τ. Κ. Καλλιάνων από πηγές Κυλλήνης».
Αδυναμία εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για την επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου» .
Καθορισμός Τελών Ύδρευση & Άρδευσης  στην Τ. Κ. Στυμφλίας .
Έκδοση άδειας Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου .  
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της  προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2016.
Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδήλωσης».   
Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»   .
Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Σικυωνίων & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας .  
Περί, «Ανάληψης υποχρέωσης των λειτουργικών εξόδων από φορείς που τους παραχωρήθηκε η χρήση Δημοτικών κτιρίων».
Επί αιτήματος  του κ. Χαλκιά Αθανασίου για την απομάκρυνση βάθρου στην Πλατεία Φιλλύρας της  Δ.Κ. Σικυωνίων.  
Επί αιτήματος  πολιτών περί της  εκ περιτροπή στάθμευσης  της οδού Δερβενακίων .
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων  επί της  οδού  Μετ. Σωτήρος αριθ. 42  στη Δ. Κ. Σικυωνίων.
Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 3 στη Δ.Κ. Σικυωνίων μετά από αίτημα της μισθώτριας.   
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΔΕΛΑ» Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ» της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» ΚΑΙ  «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» - Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» .
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»  της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ»  της αριθ.5/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΊΟΥ»  της αριθ. 8/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» .
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ)  του έργου με τίτλο :  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» ΚΑΙ  «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» - Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» .