Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Τρίτη 22 Μάρτη : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μάρτη στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

  • Στις 20:00 μμ θα πραγματοποιηθεί η 6η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με  μοναδικό θέμα:
«Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014».Δήμος Σικυωνίων

  • Στις 20:30 μμ θα πραγματοποιηθεί η 7η  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα: 
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 162/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης κοινοχρήστων χώρων.
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και  Δ.Ε.Υ.Α. Σ .  
Έγκριση της αριθμ. 01/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:  «Ετήσια έκθεση  πεπραγμένων  στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2015 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010» .
Έγκριση της αριθμ. 09/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί, «Καθορισμού πρόσθετων θέσεων στάθμευσης Ταξί πλησίον ΚΤΕΛ Κιάτου».
Τροποποίηση της αριθμ. 477/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Β/θμιας Εκπαίδευσης».
Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4».
Έγκριση της αριθμ. 07/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης περί, «Μείωσης ετήσιου μισθώματος,  για το κυλικείο του  1ου Γυμνασίου Κιάτου» .
Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».
Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) .
Έγκριση της αριθμ. 08/2016 απόφασης της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Δωρεάν παραχώρησης της  χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου & των Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, στον Λιάκο Ελευθέριο» .
Λήψη απόφασης  περί,  Υποστήριξης των πεζοπόρων διαδηλωτών του Δήμου Πατρέων που θα περάσουν ή θα διανυκτερεύσουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της διεκδίκησης  μέτρων υποστήριξης & προστασίας των ανέργων
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ της αρ. 9/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας Λιάκη Μαρίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλημεντίου.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας Λεονάρδου Νικολάου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας .
Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ  της αρ. 11/2015 μελέτης  της Τ.Υ.
Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ  της αρ. 16/2014 μελέτης  της Τ.Υ.
Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ  Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  της αρ. 27/2014 μελέτης  της Τ. Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ  της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση της αριθμ. 49/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας».
Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.)
Έγκριση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Έγκριση της αριθμ. 64/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Τροποποίηση Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016