Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Μάη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων


                        Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019
Έγκριση της αριθ. 11/2013 μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων
Α΄ Ειδικός  προϋπολογισμός» της Τ.Υ. του Δήμου.
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» .
Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της  Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με θέμα: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων».
Έγκριση της  αριθ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με  θέμα: «Καθορισμός εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) .    
Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μποζικών της Δ.Ε. Σικυωνίων για  δημιουργία πλατείας.
Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
Ανάκληση της 134/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της  αριθ. 5/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί:  «Αιτήματος  προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της Επιχείρησης».  
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών με τιτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων  για το έτος 2016.
Παράταση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: « Διενέργεια πραγμ/σύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 47/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος».    
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου» , της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιά» , της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην κοινοτικού καταστήματος τ.κ. Μεγάλου Βάλτου» , της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής  του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (πλην πρώην δημοτικού  σχολείου Τ.Κ. Μοσίας, δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)», της  αρ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Επί του με αριθ. πρωτ. 5Φ.40/2968 αιτήματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας περί: Δωρεάν  παραχώρηση χρήσης της αίθουσας θεάτρου του Δημαρχείου καθώς και  τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση ημερίδας με θέμα: «Μαθητικό Πανηγύρι 2016».    
Παραχώρηση χρήσης του θεάτρου Τραγάνας της Δ.Κ. Σικυωνίων στην κ. Γεροπούλου Αναστασία , σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 8 της αρ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  Κοινοχρήστων Χώρων.
Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών
Έγκριση της αριθμ. 103/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.