Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Για πρώτη φορά 'ψαλίδι' σε μισθούς 617 ευρώ

Αντιμέτωποι με ταυτόχρονες μειώσεις αποδοχών και αυξήσεις έμμεσων φόρων θα βρεθούν από τον Ιούνιο εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Από τον επόμενο μήνα ξεκινά ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με βάση τις νέες κλίμακες που νομοθέτησαν η κυβέρνηση με τους δανειστές.

Με τη νέα κλίμακα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις θα επιβάλλονται πλέον πάνω από το όριο των 617 ευρώ το μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από το ποσό των 720 ευρώ το μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, ενώ σήμερα επιβάλλονται πάνω από 682 ευρώ το μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από τα 795 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου μειώνεται από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη έκπτωση παραμένει στα 2.100 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φόρου θα παρέχεται σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσιες αποδοχές μέχρι 20.000 ευρώ αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.Πάνω από το επίπεδο του ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ από τα 30.000 ευρώ μέχρι τα 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37%.Από τα 40.000 ευρώ και πάνω θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%.
Η έκπτωση φόρου των 1.900 - 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ.
Εισφορά αλληλεγγύης Ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού έχουμε και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής:

- Συντελεστής 22% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

- Συντελεστής 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ

- Συντελεστής 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ

- Συντελεστής 7,5% από 40.001 έως 65.000 ευρώ

- Συντελεστής 9% από 65.001 ευρώ και άνω.

Τα αποτελέσματα των μεταβολών αυτών στις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των μισθωτών και συνταξιούχων θα είναι η επιβολή φόρων στους περισσότερους από όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ, η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους δηλώνουν πάνω από 9.545 ευρώ και μέχρι 27-28.000 ευρώ, πάνω από 43.00 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ καθώς επίσης και άνω των 54.000-55.000 ευρώ.

Αντιθέτως για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 27.000-28.000 ευρώ και μέχρι 43.000-44.000 ευρώ και πάνω από 50.000 έως 54.000-55.000 ευρώ προκύπτουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.

Πηγή: www.enikonomia.gr