Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-17

Αρχίζει την Πέµπτη 07/07/2016 και θα συνεχιστεί µέχρι και την Πέµπτη 14/07/2016 η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραµµάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, του Ο.Α.Ε.?., σε εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωροµίσθιοι), και το άρθρο 67 παρ. 4.α του Ν. 3518/2006 (αναπληρωτές), για το σχολικό έτος 2016-2017. 
Ο Ο.Α.Ε.?. καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 07/07/2016 έως 14/07/2016, από 8.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισµού επιθυµούν, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 Η Προκήρυξη αφορά στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισµού και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µόνο τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µίας και µόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2016-2017 και θα αφορούν κάθε µία από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 54664/05-07-2016 Προκήρυξη του Οργανισµού. 

Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον της µίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?., ο υποψήφιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα στην αίτησηπου υποβάλλει ή αποστέλλει να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?. της Περιφέρειας Αττικής ή για τις άλλες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?. µιας και µόνο Περιφερειακής Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας.  

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2015- 2016 και µοριοδοτήθηκαν ως υποψήφιοι ωροµίσθιοι, επειδή τα στοιχεία και τα µόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.?., θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν µαζί µε την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 11 Ιουλίου του 2015 έως και τις 06/07/2016 καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης. 

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µέσα στα προηγούµενα δέκα πέντε (15) έτη, από τις 06/07/2001 έως τις 06/07/2016. - Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση και δήλωσαν επαγγελµατική εµπειρία το σχ. έτος 2015-2016 η οποία έχει αποκτηθεί από 06/07/2008 έως 05/07/2015, δεν θα υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν, διότι η επαγγελµατική εµπειρία του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.?. - Όσοι υποψήφιοι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2015-2016, θα πρέπει να προσκοµίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην Προκήρυξη του Οργανισµού. 

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier από τον/την υποψήφιο/α, προκειµένου να διαβιβαστεί στην αρµόδια Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?., της Περ/κής ?/νσης Αττικής ή για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?. των Περιφερειακών ?/νσεων στις οποίες υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες της υπόλοιπης Ελλάδας, σχ. έτους 2016-2017, ως εξής: 

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής ?/νσης Αττικής & Νήσων (ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαµακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαµίνας, Υµηττού, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) : Στη ?ιοίκηση του ΟΑΕ?, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.?., της Περ/κής ?/νσης Αττικής & Νήσων, ?/νση : ?. Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518, Άλιµος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704. 

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαµάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/σης Πελοποννήσου, ?/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908 εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/νσης Κρήτης, ?/νση : Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089. 

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαµίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/νσης Θεσσαλίας, ?/νση : Τέρµα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561. 

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/νσης Ηπείρου, ?/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062. 

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, ?ράµας, Καβάλας, Κοµοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ?/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166. 

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεµαϊδας, Φλώρινας και ?ραιοκάστρου) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ?

a
ραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής ?/νσης Μακεδονίας, ?/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-6946123.  Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής ?/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης του µε σύµβαση.

Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06- 2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, του ΟΑΕ? καθώς και στο site του Οργανισµού.