Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:30', το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Δείτε τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

Επέκταση  αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  στο σύνολο της Εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων,  σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».
Υδροδότηση  Τοπικής Κοινότητας  Ψαρίου από την Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας.
Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδρευτικής γεώτρησης, σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τοπ. Κοινότητα  Καισαρίου Δ. Ε. Στυμφαλίας .
Ανάκληση της αριθ. 243/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Ανάκληση της αριθ. 245/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Τροποποίηση της 315/2014 απόφασης  Δ.Σ. με θέμα : «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων».
Έγκριση της 32/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης περί: «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό όμιλο Κιάτου “ΑΡΑΤΟΣ”».
Έγκριση της 41/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης περί: «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου ».
Έγκριση Πρα.κτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στν Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
Επί αιτήματος  τοποθέτησης (2) αιθουσών (προκατ) στο σχολικό συγκρότημα Τ.Κ. Καλλίανων.
Επί του με αριθ. πρωτ. 13599/14-9-2016 αιτήματος του κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίου, περί : Αγοράς νερού από την Τ.Κ. Μοσιά
Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης   (αγροκτήματα)  Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε. Στυμφαλίας .
Αναγκαιότητα εκμίσθωσης Κτηνοτροφικών Στεγάστρων στην θέση  «ΣΚΑΦΙΔΙΑ»  της Τ.Κ. Γκούρας  Δημοτικής Ενότητας Φενεού .
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής  για την «Χορήγηση Βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών».
Κανονισμός Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου)  του Δήμου Σικυωνίων.
Δεύτερη Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016.
Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2015 σύμφωνα με την αριθ. 280 /2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
Χορήγηση άδειας ή μη,   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων στην οδό Περιάνδρου  έμπροσθεν   ιδιοκτησίας Βαμβακάρη Μιχαήλ  .
Χορήγηση άδειας ή μη,   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 15  , έμπροσθεν ιδιοκτησίας Τασινόπουλου Άγγελου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργο: «Επισκευή συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Πασίου».   
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη , Μιαούλη & Πετμεζά  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Οδοποιία  Δ. Κ. Κιάτου», της αρ. 12/2015 μελέτης της Τ.Υ..  
Έγκριση της αριθ. 235/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.