Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων την Τρίτη 12 Σεπτέμβρη

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 12 Σεπτέμβρη και ώρα  20:00', το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ».

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.

Έγκριση της αριθ. 198/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής περί «Άσκησης ένδικων βοηθημάτων κατά της 2/2017 απόφασης του ΦΟΔΣΑ».      

Επί του με αριθ. 13149/09-08-2017 αιτήματος περί «Συγκέντρωσης τροφίμων κ.λ.π ειδών», για  ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .

Κατάταξη δημοτικών & κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σικυωνίων.

Έγκριση της αριθ. 280/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας  πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας».  

Επί του από 11-8-2017 εγγράφου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης περί: «Αντικατάσταση ή μη μέλους της Σχολικής Επιτροπής».

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της  Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»  της αριθ. 18/2017  μελέτης της Τ.Υ.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ της αρ. 03/2016 μελέτης της Τ.Υ.

Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου  περί,  Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ. στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επιτραπέζιων Σταφυλιών Μεγ. Βάλτου .

Ένταξη  Δήμου Σικυωνίων στο Δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» .

Επί του με αριθ. πρωτ. 4827/17-7-2017 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Κ.Ε.Κ. με θέμα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».  

Επί του αριθ. πρωτ. 14262/31-8-2017 αιτήματος της κ. Βελλινιάτη Κων/νας περί: «Παραχώρηση μόνιμης θέσης στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σικυώνος αριθ. 25 στη  Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου».

Επί του με αριθ. πρωτ. 12476/31-7-2016 αιτήματος του κ. Αντωνίου Μπίνου περί:  «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του στην οδό
Οδ. Ανδρούτσου αριθ. 25 στη Δ. Κ.   Σικυώνος – Κιάτου».  

Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου «θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Διμηνιού «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» το Σάββατο 16/09/2017.

Έγκριση της αρ. 77/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί:  «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Έγκριση της αρ. 84/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος  τρέχοντος έτους».

Έγκριση της αρ. 89/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί:  «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση).

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017, για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. Α’ τριμήνου 2017» .

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017 για  «Έργα του Προγράμματος LIFE-STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275» .

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017.