Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Γενάρη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Γενάρη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.
Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων Εποχιακού προσωπικού Δήμου Σικυωνίων ,έτους 2016.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για
την ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016.
Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2016 .
Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
και σύνταξης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας μέχρι 5.869,41€ για το 2016.
Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2016.
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2016.
Τροποποίηση της με αρ. 319/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων  για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς, πωλητές Λαϊκών αγορών» .
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ προς χρήση  των οδικών & υδραυλικών έργων που κατασκευάστηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ, εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων. (άρθρο 72 ν. 3669/2008 ΦΕΚ Α' 116)
Έγκριση της αριθ. 111/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων  με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016».  
Έγκριση της αριθ. 73/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Συμμετοχή στη διοργάνωση μουσικοχορευτικού φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2016 στη Λίμνη Δόξα».
Παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (οδός Λυκούργου 3) με μισθωτή την κ.  Κουλαφέτη Στυλιανή του Αθανασίου.
Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών για τον Ορισμό Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Σικυωνίων .
Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων, επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ στα όρια του Δήμου Σικυωνίων.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της αρ. 15/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ» της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Ανάκληση της αριθ. 199/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου» .  
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Προγραμματική Σύμβαση  για την υλοποίηση του Προγράμματος, «Καταπολέμηση Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού   συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,  Λακωνίας για την τριετία 2016-2017».