Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Με σαράντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων


Με σαράντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα,Τρίτη 10 Μάη και ώρα 20:30' ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Κιάτο.
 Δήμος Σικυωνίων

                Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την Παμπελοποννησιακή συνάντηση συλλογικοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων .
Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης (ΔΗΚΕΣ) και απαλλαγή του ορισμένου εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.  
Έγκριση της αριθ. 7/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» και  διάθεση αυτής στη Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.    
Έγκριση της αριθ. 8/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». και  διάθεση αυτής στη Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.    
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ
Δ. Ε. ΦΕΝΕΟΎ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ» ως εμπροσθοβαρές έργο στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.    
Παραχώρηση χρήσης ή μη,  μονών μνημάτων στο Κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος»  της Δ. Κ. Σικυωνίων  .  
Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου, ως προς την αύξηση του ωραρίου εργασίας,  έως και  στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.
( παρ. 1 άρθρο 8 του Ν.4368/2016).
Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μποζικών της Δ.Ε. Σικυωνίων για  δημιουργία πλατείας.
Διοικητική αποβολή από αυθαίρετη κατάληψη ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κ. Διμηνιού .
Διοικητική αποβολή από αυθαίρετη κατάληψη εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Διμηνιού.
Λύση της  με αριθ. πρωτ. 6242/23-10-2008 σύμβασης με τίτλο: « Master Plan για την διερεύνηση της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης στο Δήμο Φενεού», μεταξύ του Δημάρχου τέως Δήμου Φενεού και της Α.Ε ASE SYNERGY  CONSULTING .
Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην περιοχή «Βαλτσέικα»  της  Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου .  
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ.Κ.  Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2016.
Επί αιτημάτων Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Ανεξάρτητης κίνησης γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Καλλιάνων.
Επί της με αριθ. πρωτ. 5591/25-4-2016 επιστολής κατοίκων περιοχής Νεάπολης Κιάτου με θέμα:  «Κυκλοφοριακό πρόβλημα επί της οδού Μ. Μπότσαρη»   
Επί του με αριθ. πρωτ.22981/30-12-2015 αιτήματος πολιτών του Δήμου Σικυωνίων  περί:
«Ανάκλησης της 45/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .  
Επί του με αριθ. πρωτ. 4737/11-04-2016 αιτήματος της Ομάδας Πολιτών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ» περί παραχώρησης  χρήσης τοίχων για να χρησιμοποιηθούν ως «Τοίχοι Καλοσύνης».
Επί του με αριθ. πρωτ. 5386/21-4-2016 αιτήματος του «ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» με θέμα : Δωρεάν  παραχώρηση της χρήσης  της αίθουσας θεάτρου του Δημαρχείου για πραγματοποίηση ετήσιας εκδήλωσης.    
Επί του με αριθ. πρωτ. 2904/3-3-2016 αιτήματος του Σωματείου Επαγγελματιών  Πωλητών Λαϊκών Αγορών  Ν. Κορινθίας
Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της  Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με θέμα: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων στην Τ.Κ. Αρχαία Σικυώνα –Βασιλικού με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων».
Έγκριση της αριθ. 40/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Εξέταση αίτησης του Δ΄ Λ/Τ Κιάτου για εφοδιασμό της υπηρεσίας τους με τροχαίο εξοπλισμό».
Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου στην Δ.Κ. Σικυωνίων  λόγω ανάπτυξης πρόσθετης δραστηριότητας .
Έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί:  «Αιτήματος της Τ.Κ. Ψαρίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ψαριωτών, για τη δημιουργία πρότυπου Οικολογικού –Βιολογικού σταθμού επεξεργασίες αποβλήτων και δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου.
Έγκριση της αριθ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».
Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση -ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας ».  σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου
Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ.  Αρχαίας Σικυώνος» σύμφωνα με την αριθ. 5/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου .  
Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου ».  σύμφωνα με την αριθ. 6/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου
Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση του οδικού δικτύου που συνδέει τις Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου και Πασίου από την περιοχή Αγ. Γεωργίου έως τα όρια του Οικισμού  Μεγ.  Βάλτου.
Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου με τίτλο:  Επισκευή – βελτίωση της Επαρχιακής οδού Χούνι – Κλημέντι – Καίσαρι – Βελίνας
Συμμετοχή του Δήμου μας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα: «Συμβολή των Δήμων στην πρόληψη και Διατήρηση της υγείας των πόλεων».
Συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο της Κ.Ε.ΔΕ  με θέμα : «Τοπική Αυτ/ση , οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία , την Οικονομία και τον Τουρισμό».  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 22/2014  μελέτης της Τ.Υ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 20/2014  μελέτης της Τ.Υ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  της αριθ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ.    
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ  της αριθ. 24/2011 μελέτης της Τ.Υ.  
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  της αρ. 21/2012   μελέτης της Τ.Υ..
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. 9/2012   μελέτης της Τ.Υ.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Τ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  της αρ. 179/2008  μελέτης  της Τ.Υ.Δ.Κ.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  της αρ. 11/2011  μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Έγκριση της αριθμ. 79/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για  Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για το δ’τρίμηνο του έτους 2015».
Έγκριση της αριθμ. 85/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Έγκριση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 .